Novica

Obvestilo o vpisu sklepov skupščine v sodni register

Pivovarna Laško, d.d., Trubarjeva 28, 3270 Laško, v skladu z določili ZTFI in Pravil Ljubljanske borze, d.d. sporoča, da je Okrožno sodišče v Celju v registrski zadevi, opr.št. Srg 2016/15854 dne 20.4.2016 vpisalo sklepa o izključitvi manjšinskih delničarjev iz družbe Pivovarna Laško, d.d. in umiku delnic z oznako PILR z organiziranega trga, ki sta bila sprejeta na 25. skupščini delničarjev Pivovarne Laško, d.d. dne 11.4.2016 (glej objavo na SEOnetu dne 11.4.2016 in na spletnih straneh Pivovarne Laško, d.d.).  Z vpisom v sodni register sta oba sklepa začela veljati.

Pivovarna Laško, d.d. sporoča tudi, da je Okrožno sodišče v Ljubljani v registrski zadevi, opr.št. Srg 2016/16013 dne 18.4.2016 vpisalo sklep o izključitvi manjšinskih delničarjev iz družbe Pivovarna Union d.d. oz. o prenosu delnic z oznako PULG manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja, ki je bil sprejet na 26. skupščini Pivovarne Union d.d. dne 11.4.2016. Z vpisom v sodni register je sklep začel veljati.

Laško, 21.4.2016                                                      Uprava družbe