Vital

Vital Mestinje, d.o.o.

Podjetje Vital Mestinje se nahaja v neokrnjeni naravi osrčja kozjanskih gričev, kjer je doma znano kozjansko jabolko – BOBOVEC.

Vital Mestinje ima dve osnovni dejavnosti: predelava sadja in polnjenje sadnih sokov, nektarjev, sirupov, sadnih pijač, in ledenih čajev pod blagovno znamko FRUPI.

 

Vital Mestinje je podjetje, usposobljeno za proizvodnjo kakovostnih sadnih koncentratov in proizvodnjo kvalitetnih sadnih sokov in sirupov širokega spektra. Vital ima zaščiteno blagovno znamko Frupi, ki šteje več kot 40 let in je uveljavljena predvsem na slovenskem tržišču.

 

Leta 2006  se je družba preoblikovala iz delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo, ki je v 96,92 odstotni lasti Pivovarne Laško, d.d.

 

Po zakonu o gospodarskih družbah, ki predpisuje  razdelitev podjetij na mala, srednja in velika, sodi  družba Vital Mestinje po številu zaposlenih, čistem prihodku od prodaje  v zadnjem poslovnem letu in po povprečni velikosti vrednosti aktive med male družbe.

 

Skladno z usmeritvami Skupine Pivovarna Laško tudi  v družbi Vital uresničujejo projekcijo zniževanja vseh stroškov.

 

 

 

Vital Mestinje je podjetje, usposobljeno za proizvodnjo kakovostnih sadnih koncentratov in proizvodnjo kvalitetnih sadnih sokov in sirupov širokega spektra. Vital ima zaščiteno blagovno znamko Frupi, ki šteje več kot 40 let in je uveljavljena predvsem na slovenskem tržišču.