Pivovarna Union

Pivovarna Union

Pivovarna Union d.d. je ena večjih delniških družb v Sloveniji. Najsodobnejša tehnološka oprema, prvovrstne surovine ter visoko strokovno znanje nam omogočajo izpolnitev našega osnovnega cilja - ponuditi potrošnikom le dobre stvari.

 

Glavni proizvod Pivovarne Union je Union pivo (Union svetlo pivo, Union temno pivo, Union Pils, Union Premium, Union brezalkoholno pivo, Union Radler, Union Smile). Poleg piva proizvajamo in polnimo tudi osvežilne brezalkoholne pijače Sola, vode z dodatki Za (Za life, Za lemon, Za harmony, Za symfony) in izvirsko vodo Zala. Tudi v prihodnje se bomo prilagajali zahtevam in željam kupcev, še izboljševali obstoječe proizvode in razvijali nove.

 

Zaposleni v Pivovarni Union z uresničevanjem svojih ciljev, vizije in poslanstva podjetja skrbijo za dobre poslovne rezultate podjetja in zadovoljstvo lastnikov – delničarjev.

 

Poslanstvo

 

Pivovarna Union kot proizvajalka piva, osvežilnih brezalkoholnih pijač, naravne pitne vode zadovoljuje potrebe svojih potrošnikov predvsem v Sloveniji, deloma pa tudi v drugih državah. S prodajo svojih izdelkov ustvarja dobiček. Z dobičkom, ki ga ustvarja, zagotavlja zadovoljstvo zaposlenih, delničarjev, okolja ter svojih potrošnikov.

 

Vizija

 

V Pivovarni Union se bomo tudi v prihodnje prilagajali zahtevam in željam kupcev. Pri tem bomo še izboljšali kakovost poslovanja družbe na osnovi ISO-standardov, okoljevarstvenih standardov ter moderne tehnologije, ki jo imamo na voljo. Razvoj novih proizvodov in izboljšava obstoječih proizvodov bosta temeljila na posameznih strateških poslovnih programih: pivo, brezalkoholne pijače in naravna pitna voda.

 

Cilji

 

Cilji prihodnjega razvoja Pivovarne Union d.d. temeljijo na tehnologiji, znanju, tradiciji ter dobrih proizvodih Pivovarne Union. Osnovni cilj prihodnjega razvoja je proizvodnja in prodaja kakovostnih vrst piva, brezalkoholnih pijač in naravne pitne vode. Pri tem je potrebno ustvariti zadosten in ustrezen dobiček za nadaljnji razvoj družbe ter izplačilo dividend delničarjem Pivovarne Union d.d.

 

Lastniška struktura

 

Od leta 1991 je Pivovarna Union  delniška družba. Proces lastninskega  preoblikovanja je družba zaključila  z javno prodajo delnic.

 

Lastniška struktura Pivovarne Union d.d.  na dan 31.05.2011:

Pivovarna Laško d.d.: 97,89 % delež

Ostali delničarji: 2,11 % delež

 

 

 

Pivovarna Union d.d. je ena večjih delniških družb v Sloveniji. Najsodobnejša tehnološka oprema, prvovrstne surovine ter visoko strokovno znanje omogočajo izpolnitev  osnovnega cilja - ponuditi potrošnikom le dobre stvari.