Mesto Laško

Laško z bližnjo okolico je bilo naseljeno že v obdobju kulture žarnih grobišč (ok. 800 pr. n. š.). Prvič je bilo omenjeno kot naselje leta 1147, kot trg in sedež deželnega sodišča pa leta 1227. Najstarejše najdbe iz žarnega grobišča pod Starim gradom so iz železne dobe, najdbe v okolici pa s konca bronaste dobe. V rimskih časih je Laško postalo pomemben kopališki kraj. Ime je Laško dobilo po staroselcih Vlahih ali Lahih.

 

V srednjem veku, ko je postalo središče z deželnim sodiščem in sedež najstarejše prafare na Slovenskem, se je Laško razcvetelo. Skoraj stoletje so mu gospodarili celjski grofje, zatem Habsburžani in drugi deželni knezi.

 

Ob vnovičnem odkritju termalnih zdravilnih vrelcev v petdesetih letih minulega stoletja je Laško zaslovelo v Evropi. Danes je Laško znano predvsem po zdravilišču in pivovarni, ki prispeva znaten znesek za obnovo mesta. Tako se lahko Laško pohvali s prvo osvetljeno cerkvijo v Sloveniji, ter drugimi obnovljenimi sakralnimi objekti.

 

 

V rimskih časih je Laško postalo pomemben kopališki kraj. Ime je Laško dobilo po staroselcih Vlahih ali Lahih.