Družbena odgovornost

Pivovarna Laško se zaveda družbene odgovornosti, kar se odraža skozi sponzorstva in donacije. Sponzorstva so pretežno usmerjena v športni marketing, vendar podjetje podpira tudi kulturo, izobraževanje, projekte s področja varovanja okolja, znanosti in različne enkratne projekte.

 

Sponzorstva in donacije ključno prispevajo k ugledu podjetja in njegovih blagovnih znamk, zato bo pivovarna strategijo družbeno odgovornega podjetja izvajala tudi v prihodnje. Primer tega je projekt Mecen slovenske glasbe, opisan v posebni rubriki.

 

Prav tako se podjetje zaveda pomena ohranjanja okolja in se trudi slediti smernicam trajnostnega razvoja.

 

Pivovarna Laško je močno vraščena tudi v lokalno okolje kar se odraža z investicijami v vzdrževanje in obnovo lokalne infrastrukture, someščanom omogoča pester program kulturnih in zabavnih prireditev v Kulturnem centru Laško ter nabor športnih prireditev v dvorani Tri lilije.

 

Pivovarna Laško se zaveda družbene odgovornosti. Skladno s tem bo nadaljevala strategijo družbeno odgovornega podjetja tudi v prihodnje.